Det er en enkeltmandspraksis ved Læge Vibeke Bjørnkær.Der er ansat lægesekretær Susanne Alstrup Nielsen. Der er i perioder uddannelseslæger og lægestuderende.

Vi opfordrer til at bruge vores hjemmeside til bestilling af tider og medicin.  Alternativt app´en “minlæge”.

Konsultation kun efter aftale. Der er dagligt konsultation kl. 9-13, fredag dog kl 9-12.  Onsdag dog fra kl. 8. Sene tider kun ved telefonisk henvendelse.

Sundhedskortet (fysisk kort eller app) skal medbringes, også børnenes, ved enhver konsultation. Det bruges som registrering af ankomst og er nødvendig regningsdokumentation til den offentlige sygesikring.

Telefonkonsultation

Telefonkonsultation ved lægen kl. 8-8.55 mandag, tirdag, torsdag og fredag. Onsdag dog kl. 12-13.  Akutte henvendelser dog alle dage kl 8-9.

Her kan du få svar på korte spørgsmål og prøver samt henvende dig ved akut opstået sygdom eller ved anmodning om hjemmebesøg.

Husk at receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretæren mellem 9-11 eller via hjemmeside/app.

Receptfornyelser

I tidsrummet 9-11 kan sekretæren kontaktes for receptfornyelse af fast medicin.

Før du fornyer medicin skal du være sikker på, at der ikke ligger en elektronisk recept, da vi har mange unødvendige henvendelser. Recepter fremgår af apps “min læge og medicinkortet” .

Hvis du får fast medicin skal du komme til årskontrol. Der bliver da lavet elektronisk recept til et år. I årskontrollen indgår blodprøver og gennemgang af din medicin. Sekretæren følger op på dette, og du kan derfor forvente at blive opfordret til at bestille tid.

Årskontrol er særlig vigtig for patienter med forhøjet blodtryk, sukkersyge, stofskiftesygdom, KOL og astma. Hjertekardiogram kan laves efter aftale med lægen.

Får du hormoner (p-piller, mini-Pe, Nuva-ring) skal du også ses årligt.

Får du ADHD-medicin skal du have målt blodtryk og puls hver 6. md.

Tidsbestilling

I tidsrummet 9-11 kan sekretæren kontaktes for tidsbestilling samt svar på rutineundersøgelser.  Telefonisk henvendelse er nødvendig ved attester incl. kørekort, fasteblodprøver og graviditetsundersøgelser.

Vi har unge læger et halvt år ad gangen, og de skal helst se mange patienter. Derfor begrænses tiderne hos Vibeke Bjørnkær og vi vil – om nødvendigt – flytte lidt rundt på tiderne.

Hvis du VIL ind til Vibeke skal det derfor fremgå tydeligt af tidsbestillingen.

Hvis du udebliver fra en tid kan vi først tilbyde ny tid efter mindst 1 uge. Hvis du udebliver fra dobbelt-tid (spiral, attest)  tilbydes først tid efter 2-3 uger.

Såfremt du udebliver flere gange kan vi ikke tilbyde dig en tid.

Kommunikation via hjemmesiden

Under menupunktet  “SELVBETJENING” kan du bestille tid, forny recepter, modtage prøvesvar og skrive korte spørgsmål til lægen af ikke hastende karakter. Svaret bliver givet på dansk.

Det er også her du kan læse beskeder fra lægen samt finde indkaldelse til kontrol.

Alle lægeattester incl. kørekort samt fasteblodprøver, 1.graviditetsundersøgelse og øreskyl skal bestilles telefonisk, da tidsforbruget kan variére. I enkelte tilfælde kan vi være nødt til at afvise en tid, kontakt da klinikken telefonisk.

OBS: Du ikke har  fået tid før, du har modtaget en bekræftelse på hjemmesiden/app´en.  

Lægevagten

Når klinikken er lukket:

Klinikken lukker for telefonisk henvendelse hverdage kl. 13 (personlig henvendelse inden kl. 12) , dog fredage kl. 12. Vores telefonsvarer oplyser om, hvem du kan rette henvendelse til ved pludselig opstået sygdom og skader.

Lægevagten: Alle hverdage efter kl. 16 samt weekend og helligdage kan der rettes henvendelse til Lægevagten tlf. 70 150 300 ved pludselig opstået sygdom/forværring og skader, der ikke kan vente til næste dag.